Show simple item record

dc.contributor.authorNormann, Bjørg
dc.contributor.authorEggestad, Liv Guri
dc.contributor.authorWormstrand, Kari
dc.contributor.authorRiise, Maren
dc.date.accessioned2012-10-04T07:15:43Z
dc.date.available2012-10-04T07:15:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132117
dc.descriptionProsjektoppgave organisasjon og ledelse, 2012no_NO
dc.description.abstractNorge har et økende behov for arbeidskraft. Deltagelse i arbeidslivet er et av de mest grunnleggende behovene et menneske har for å kunne dekke sine basisbehov og oppleve det sosiale fellesskapet som en jobb kan gi. Å delta i arbeidslivet kan gi økt selvtillit og styrke følelsen av egenverd. Kun 43% av funksjonshemmede er i arbeid, men hvor lett er det for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne å komme ut i arbeid? Problemstillinga blir belyst gjennom intervjuer av ulike bedrifter, en person med nedsatt fysisk funksjonsevne, lokal attføringsbedrift og det lokale NAV-kontor gjennom kvalitativ metode. Vår undersøkelse viser at det i samfunnet fortsatt eksisterer en manglende kunnskap om funksjonshemmede og deres arbeidskapasitet. Bedriftene er positivt innstilt til å tilrettelegge for sine ansatte med funksjonsnedsettelser, men virkemidlene som staten har stilt til rådighet for å rekruttere arbeidstakere med nedsatt fysisk funksjonsevne utnyttes ikke fullt ut.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectarbeidskraftno_NO
dc.subjectarbeidslivetno_NO
dc.subjectfunksjonshemmedeno_NO
dc.subjectfysisk funksjonevneno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.subjectattføringsbedrifterno_NO
dc.subjectNAVno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectarbeidskapasitetno_NO
dc.subjectfunksjonsnedsettelserno_NO
dc.titleArbeid for alle – en sannhet med modifikasjoner?: Muligheter og begrensninger i forhold til å ansette personer med nedsatt fysisk funksjonsevne i arbeidslivet i Fjellregionenno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber47 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record