Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Anne Berit
dc.contributor.authorHaugen, Torkjell
dc.contributor.authorLie, Bjørg Mari
dc.contributor.authorØdegård, Anne Kristin S.
dc.date.accessioned2013-09-25T07:43:56Z
dc.date.available2013-09-25T07:43:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132152
dc.descriptionÅrsstudium i organisasjon og ledelse, 2013no_NO
dc.description.abstractLedelse kan utøves og oppleves på mange ulike måter, dette har vi fått kunnskap om gjennom vårt studie i organisasjon og ledelse. Vår prosjektoppgave er en del av dette studiet. Formålet med prosjektet er å belyse hvordan ledere utøvde ledelse og hvordan dette ble oppfattet av medarbeiderne. Vårt forskningsspørsmål ble ”Hvordan oppleves utført ledelse?”. Det teoretiske fundament for oppgaven baserer seg på relasjonsteori. Grunnlagsmateriale ble samlet inn via intervjuer av informanter gjennom kvalitativ metode. Vår oppgave viser at utøvd ledelse oppfattes forskjellig av medarbeidere og ledere. Dette bekrefter vår hypotese om at medarbeidere oppfatter utøvd ledelse på en annen måte, enn lederne oppfatter det selv. Det vil si at opplevelsen av ledelse er avhengig av hvilken posisjon og ståsted en har. Alle gir imidlertid utrykk for ønsker om gode relasjoner som kan føre til positivt arbeidsmiljø og gode resultater for organisasjonen. For å oppnå dette kan det vurderes om lederne bør fokusere mer på betydningen av relasjonsbygging og sosialt samspill.no_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectrelasjonsteorino_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.subjectutøvd ledelseno_NO
dc.subjectarbeidsmiljøno_NO
dc.titleHvordan oppleves utøvd ledelse?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber32 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record