• Manglende samsvar mellom teori og praksis i politidistriktenes krisehåndtering 

   Egeberg, Kristoffer; Sætheren, Thomas Stang; Torgersen, Stig Ole; Solheim, Espen; Bjørnerud, Christine (Student paper, others, 2012)
   Politiet har rollen som leder og koordinator av mange kriser, og politiets planer danner derfor grunnlag for mange andre aktørers planverk. Prosjektet viser at politiet har et godt planverk i sin dokumentasjon, kalt ...
  • Hvilken styrking vil man få ved innføring av felles nødnummer og samlokalisering av 110, 112 & 113 

   Gjerde, Tony; Walden, Erik; Ryther, Esben P. (Student paper, others, 2012)
   I denne prosjektoppgaven har vi sett på hvilken styrking av beredskapen man vil kunne oppnå ved å innføre et felles nødnummer i Norge og at 110,112 & 113 sentralene blir samlokalisert. Til dette arbeidet har vi først tatt ...
  • Maritim sikkerhet i Trondheimsfjorden 

   Lyså, Øyvind (Others, 2012)
   Denne oppgaven er basert på erfaringer fra evakueringsøvelse med M/S Korsfjord i Trondheim 20.oktober 2011. I tillegg så er andre relevante hendelser med maritim tilhørighet tatt med i oppgaven. En i utgangspunktet godt ...
  • Beredskapsbygging i norske kommuner 

   Frøland, Fredrik; Lauritzen, Jens Erik (Student paper, others, 2012)
   Norske kommuner er mange og forskjellige med ulik størrelse og risikopotensiale. Samtlige kommuner er lovpålagt å etablere et brannvesen som er bygget opp etter Forskrift om organisering og di ...
  • Lov om kommunal beredskapsplikt og arbeid med beredskap innenfor kommunal sektor 

   Berntsen, Espen; Finneid, Astrid; Knutsen, Kjell; Ringsbu, Thor Kristian (Student paper, others, 2012)
   I denne prosjektoppgaven har vi valgt å ta utgangspunkt i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). 1 januar 2010 trådte bestemmelsen om kommunal beredskapsplikt ...
  • Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner 

   Aasen, Per Joar (Student paper, others, 2012)
   Veien har vært og fremdeles er lang, også blant en del av soldatene som har representert Norge i utenlandstjeneste. Noen kjemper fortsatt i erstatningsspørsmål etter endt tjeneste, for skader de ble påført. Veien tilbake ...
  • Bistandsinstruksen: Fungerer instruksen optimalt slik den i dag praktiseres? 

   Bjørnestad, Rikard; Tuvmarken, Ola Reidar; Væråmoen, Inger; Strand, Rune; Støylen, Børge (Student paper, others, 2012)
   Fungerer bistandsinstruksen optimalt slik den i dag praktiseres? I dagens virkelighet er det fra tid til annen behov for samarbeid mellom samfunnets sivile maktapparat, politiet, og institusjonen som skal beskytte landet ...