Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStølan, Trygve
dc.contributor.authorNygaard, Per Victor
dc.date.accessioned2009-10-15T08:24:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132287
dc.description.abstractÅmot samfunnet har gjennom en relativ kort periode vært gjennom mange spennende hendelser og prosesser; etablering av distriktshøgskole (1977) nytt høgskolebygg og utvidelse(1994), nedleggelse av Rena Kartongfabrikk(1998), etablering av Rena leir og et regionalt skyte- og øvingsfelt(1992-2006?), Beredskapsprogrammet (1992-1997) og Omstillingsprogrammet (2000-2005). Med dette som utgangspunkt ser denne avhandlingen på befolkningen og næringsutviklingen i lys av disse hendelsene og prosessene. I tillegg kommer den opp med forslag til tiltak for å bedre denne utviklingen i fremtiden. Metoden som er valgt for studien er grounded theory og vi har basert vår informasjon på intervju av sentrale personer på flere nivå og fra politikk, offentlig forvaltning, privat næringsliv og Forsvaret. Diverse dokumenter har også vært viktig bidragsyter til studien. Som bakteppe for analysen er en del teori rundt regional utvikling og vekst beskrevet. Omverdsanalyse, befolkningsutvikling og bostedsmotivasjon og ledelse av innovasjon og regionale utviklinger er behandlet. I denne studien beskrives utviklingen av de viktigste hendelsene og prosessene noenlunde kronologisk, for å gi en forståelse av hva som har foregått. Analysen av hva som skjedde er delt inn i tre hoveddeler; tiden før beslutningen om etablering av Rena leir (opp til høsten 1992), deretter hva vi har benevnt omstillingsperioden (1992-2006) og til slutt nåtiden. Åmot har i denne perioden fått tilført enormeressurser i omstillings og næringsutviklingssammenheng og etableringen av Forsvaret har bidratt med ca 6 milliarder til infastruktur i kommunen. Forsvaret har utn tvil betydd mye for utviklingen uten at det lar seg måle. Men den har ikke tilført den befolkningsøkningen og næringsutviklingen som var forespeilet i utredninger før etableringen. Åmot står overfor utfordringer når det gjelder gode samarbeidsformer mellom alle aktuelle aktørene; Kommunen, Høgskolen, Privat næringsliv og Forsvaret. Videre er det en stor utfordring innenfor å trekke folk som jobber i kommunen til å bosette seg der, og til slutt positiv merkevarebygging.en
dc.format.extent29041759 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectinfastrukturen
dc.subjectmerkevarebyggingen
dc.subjectÅmot kommuneen
dc.subjectkommuneen
dc.subjectforsvareten
dc.subjectRena Kartongfabrikken
dc.subjectbefolkningsutviklingen
dc.subjectnæringsutviklingen
dc.subjectHøgskolen i Hedmarken
dc.titleBefolknings og næringsutvikling i Åmot kommune : en diskusjon omkring noen viktige milepæler i Åmots moderne historieen
dc.title.alternativePopulation and trade industry development in the muncipal of Åmot : a discussion on important milestones in the modern history of Åmoten
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel