Show simple item record

dc.contributor.authorPopova, Mariya Evgenivna
dc.date.accessioned2010-08-20T08:37:29Z
dc.date.available2010-08-20T08:37:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132308
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, fordypning i engelsk. Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2010en_US
dc.description.abstractNorsk: Dette prosjektet forsøker å finne ut hvordan engelskspråklig litteratur brukes i norsk videregående skole. Dataene er samlet i form av intervjuer med dem som står midt i dette arbeidet – engelsklærerne, og i form av analyser av offentlige dokumenter og lærebøker. Oppgaven konkluderer med at engelskspråklig litteratur først og fremst brukes som et hjelpemiddel i engelskundervisningen. Læreplanen anerkjenner viktigheten av litteratur, men litteraturens hovedfunksjon er å gi elevene eksempler på engelsk språkbruk, og å gi dem kunnskap om kulturen og livet i den engelskspråklige verden. Litteratur er ikke engelskfagets innhold, selv om det er en vesentlig bestanddel som har blitt viktigere i Kunnskapsløftet, sammenliknet med den forrige læreplanen. Kommunikativ kompetanse og kulturell bevissthet er hovedmålene for faget. Litterær kompetanse er noe elevene kan oppnå gjennom å eksponeres for litterære tekster, men det er ikke et krav.en_US
dc.description.abstractEnglish: This project attempts to investigate how English language literature is used in Norwegian upper secondary school. Data were gathered from interviews with those who are faced with the task of carrying out the job – the English teachers, and from an analysis of official documents and textbooks. The report concludes that English language literature is viewed first and foremost as an aid in the teaching of English. The curriculum acknowledges the importance of literature, but its main function is to give students examples of English in use and to give them ideas about culture and the way of life in the English-speaking world. Literature does not constitute the content of the course, although it is an integral part which has gained more importance in the Knowledge Promotion, compared to the previous curriculum. Communicative competence and cultural awareness are the main aims of the course. Literary competence is something which students can acquire from being exposed to literary texts, but which is not obligatory.
dc.language.isoengen_US
dc.subjectengelsk språken_US
dc.subjectlitteraturen_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.subjectnorsk skoleen_US
dc.subjectMIKS
dc.titleHow English language literature is taught in the Norwegian upper secondary schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043en_US
dc.source.pagenumber103en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record