• Selvledelse i skolen 

      Lilletvedt, Jane; Jahren Raknes, Solveig (Master thesis, 2021)
      I denne avhandlingen undersøker vi selvledelse hos lærere på 1. til 7. klassetrinn, om rammene de jobber innenfor påvirket muligheten å være selvledende og om det er forskjeller mellom Oslo og Sarpsborg kommune, kjønn, ...