• Det digitale dilemma 

   Hillersøy, Janne (Master thesis, 2019)
   Digital teknologi har hatt ei enorm utvikling dei siste ti- åra, og har gjort sitt inntog i private hus og heimar. Datateknologi er i dag ein stor del av vårt liv og vår kvardag. Fleire og fleire nyttar i dag datateknologi ...
  • Selvledelse i skolen 

   Lilletvedt, Jane; Jahren Raknes, Solveig (Master thesis, 2021)
   I denne avhandlingen undersøker vi selvledelse hos lærere på 1. til 7. klassetrinn, om rammene de jobber innenfor påvirket muligheten å være selvledende og om det er forskjeller mellom Oslo og Sarpsborg kommune, kjønn, ...
  • Strategisk ledelse og opplevd handlingsrom hos toppledere i politiet 

   Schøyen, Vibeke; Lindberg Gulbrandsen, Tarje (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan toppledere i politiet utøver strategisk ledelse og hvordan de opplever sitt handlingsrom. Vi undersøker hvordan handlingsrommet og deres strategiske ledelse blir påvirket av ...