• Fremmer horisontal samhandel kostnadsbevissthet 

      Aske, Anne Marte; Tømmerås Tuvmarken, Sanna (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven tar for seg produktivitet og effektivitet i offentlige organisasjoner. Formålet med oppgaven er å få større innsikt og forståelse for det systemet Forsvaret benytter ved kjøp og salg av interne tjenester. ...