• Hva er ledelse? 

   Opsahl, Eivind; Eriksen, Tommy (Master thesis, 2013)
   Under arbeidet med denne oppgaven har vi hatt som mål å søke svar på hva ledelse kan være. Gjennom en studie av noen lederes arbeidshverdag samt teoretisk ”dykk” i litteratur har vi funnet noen svar. Hensikten med studiet ...
  • Virksomhetsstyring i Løten kommune: en studie av balansert målstyring og kvalitetsmodellen CAF 

   Follestad, Carl Gustav; Johansen, Jon Arne (Master thesis, 2012)
   Den teoretiske gjennomgangen viser at CAF-modellen og balansert målstyring tar opp sider ved den "moderne kommune". Med bakgrunn i CAF-modellen, teoriene til Kaplan og Norton og tankesettet New Public Management (NPM) har ...