• Skolevandring – en metode for profesjonsutvikling for lærere? 

      Solvang, Hilde (Master thesis, 2016)
      Problemstillingen er «Hvordan utøver rektor skolevandring og hvordan opplever lærerne skolevandring som utviklende for egen profesjonsutøvelse?» Bakgrunnen for valg av tema i oppgaven er at skolevandring benyttes i mange ...