Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakke, Tove Margrethe
dc.date.accessioned2009-10-22T08:37:11Z
dc.date.issued2009-10-22T08:37:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132366
dc.description.abstractTittel : Gjør MPA-utdanningen en forskjell? En undersøkelse av tidligere studenters oppfatning av MPA - utdanningens effekter på ledelse, karriere og nettverk. Forskningsspørsmålet har vært følgende: Hvilke effekter opplever du i ettertid at MPA-studiet har hatt for deg som leder/ansatt i det offentlige? Jeg har valgt å fokusere på 3 dimensjoner 1. Betydning i utøvelse av yrket/lederjobben/lederskapet 2. Betydningen for karrierebygging 3. Betydningen for bygging og bruk av nettverk Avhandlingen omhandler de to første kullene av MPA som fikk sin utdanning i perioden 2000-2005 (MPA I og MPA II). Formålet med oppgaven har vært å måle noen av de effektene som tidligere studenter opplever i yrkeslivet etter å ha gjennomført lederutdanningen Master og Public Administration (MPA). Økt kompetanse fører til endrede holdninger og endret praksis. Jeg har ønsket å identifisere noen av de effektene som viser seg i etterkant av utdanningen. For å finne svar på disse spørsmålene har jeg gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse. I utformingen av spørsmålene har jeg tatt utgangspunkt i en systemteoretisk tilnærming med fokus på ledelse som funksjon. Ledelse er her forstått som målsettende, problemløsende og språkskapende atferd. Evalueringen av effektene på ledelse, karriere og nettverk blir sett i lys av MPA - studiets overordnede målsettinger. Det har vært en fordel at jeg selv er student ved MPA – studiet og kjenner opplegget godt. En motiverende faktor for å gjøre studien har vært at jeg selv er leder i det offentlige og opptatt av ledelse i et praktisk perspektiv. En ekstra motivasjon har vært at studiestedene har signalisert at de kan bruke mine funn i sitt videre arbeid med MPA – programmet. Konklusjoner Studien viser at informantene har en klar oppfatning av at MPA – studiet har hatt positive effekter for lederskap, karriere og nettverk. Konklusjonen er at studiet dermed har fungert etter forutsetningene og i stor grad har oppfylt sine målsetninger. Jeg fant en gjennomgående tendens i svarene som tyder på at kvinner har en noe mer positiv opplevelse av effektene av studiet enn det mennene rapporterer. Det gjelder effektene både i utøvelse av ledelse og i karriereutviklingen. I forhold til nettverk, var det ingen signifikante forskjeller. Studien viser ingen målbar forskjell på svarene til de to kullene MPA I og MPA II, heller ikke mellom de svenske og norske deltakerne.en
dc.format.extent15744049 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectMPA-utdanningenen
dc.subjectnettverken
dc.subjectledelseen
dc.subjectkarriereen
dc.subjectinnvirkningen
dc.subjectpåvirkningen
dc.subjecteffekten
dc.titleGjør MPA-utdanningen noen forskjell? : En studie av MPA-kandidatenes vurderinger av studiets effekter på ledelse, karriere og nettverk.en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel