Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohannessen, Hildegard
dc.contributor.authorSeem, Solveig
dc.date.accessioned2009-11-05T08:39:42Z
dc.date.issued2008-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132376
dc.descriptionMasteroppgaven ble presentert 24. januar 2008
dc.description.abstractProblemstillingen i vår oppgave er som følger: Har aktørene i prosjekt innlandsuniversitetet et omforent felles mentalt bilde for utvikling av strategien og derigjennom felles visjon for utvikling av Innlandsuniversitetet. Vi har brukt ”den lærende organisasjon” som rammeverk for å belyse disse dimensjonene felles visjon og felles mentalt bilde. I tillegg har vi sett at enhver prosess avkrever ledelse. Gjennom kvalitative intervju med 11 sentrale personer som har vært eller er knyttet til prosjektet har vi gjort funn som tydelig peker på at aktørene i prosjektet mangler felles visjon og at de mangler en felles referanseramme. Dette skaper strategiske og ledelsemessige utfordringer, både på kort og lengre sikt. Vi vurderer det slik at Prosjekt Innlandsuniversitetet kan lykkes, men det krever at det tas noen kraftigere ledelsesgrep. / The subject in our thesis is as follows: Do the participants in the Project Innlandsuniversitetet have a shared mental picture of strategy development and by that a shared vision for the development of Innlandsuniversitetet? We have used “The Learning Organization” as a framework to enlighten the dimensions “shared vision” and “shared mental picture”. We have in addition observed that any process demands leadership. Through qualitative interviews with 11 key persons who have been or still is connected with the project we have made findings which clearly points out that the participants in the project are in lack of a “shared vision” and a “shared framework”. This leads to demands of strategy and leadership. In our view the project Innlandsuniversitetet can succeed, but it needs a stronger hand of leadership.en
dc.format.extent2262867 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherDIVAen
dc.subjectinnlandsuniversiteteten
dc.subjectutviklingen
dc.subjectvisjonen
dc.titleDrømmen om et universitet i Innlandet : Betydningen av felles visjon og felles mentalt bildeen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel