Show simple item record

dc.contributor.authorGrimsmo, Aslaug
dc.contributor.authorErichsen, Cecilie W.
dc.date.accessioned2010-06-25T08:19:42Z
dc.date.available2010-06-25T08:19:42Z
dc.date.issued2008-01-24T08:19:42Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132382
dc.descriptionMasteroppgaven ble presentert 24. januar 2008en_US
dc.description.abstractNorsk : Mål: Vårt mål med studien har vært å få en større forståelse av hva som skal til for å gjøre skolen til en lærende organisasjon. I vårt daglige arbeid har vi behov for kompetanse om og forståelse av hva dette innebærer for praksis. Det har derfor vært viktig for oss å få konkretisert forutsetningene for hva som skaper læring i organisasjoner generelt og i skolen spesielt. Forskningsspørsmål: 1. Hva oppfatter utvalgte rektorer og lærere som forutsetninger for organisasjonslæring i skolen? 2. Hvilke konsekvenser mener vi dette kan antas å ha for tilrettelegging for organisasjonslæring i skolen? Metodisk framgangsmåte: Med utgangspunkt i teorier om læring i organisasjoner generelt og skoler spesielt, utarbeidet vi en idealmodell bestående av utvalgte forutsetninger for organisasjonslæring. Skolen som lærende organisasjon En studie av utvalgte rektorer og læreres oppfatninger av forutsetninger for organisasjonslæring i skolen Forutsetningene var strukturert i to dimensjoner, en kulturell med forutsetningene: Felles forpliktelse for å nå mål, motivasjon, samhandling og en strukturell med forutsetningene: aktører, arenaer, vurdering. Gjennom et casedesign med et kvalitativt opplegg for datainnsamling har vi undersøkt hva et utvalg av rektorer og lærere oppfatter som forutsetninger for organisasjonslæring i skolen. Konklusjoner Studien viser at informantenes oppfatninger av hva som er viktige forutsetninger for organisasjonslæring i skolen samsvarer godt med vår idealmodell. Våre funn viser i tillegg at ledelse er avgjørende for å styre læringsprosessene og sikre at forutsetningene for læring er til stede og utnyttes. Vår oppfatning er at tilrettelegging for organisasjonslæring i skolen først og fremst handler om å skape grunnlag for en overordnet systemtenkning. Denne tenkningen må skape sammenheng mellom de ulike forutsetningene i vår modell og sikre retningen i læringsprosessene. Avslutningsvis reflekterer vi over om det ligger til rette for organisasjonslæring i skolen.en_US
dc.description.abstractEnglish : Research aims Our main purpose with this study is to achieve a better understanding of how to transform the school into a learning organization. As principal and supervisor we have a need for knowledge and understanding of what this means in practice. We want to establish the suppositions for learning in organizations in general and schools in particular. Following questions were asked: 1. What do the chosen principals and teachers find are suppositions for learning organisations in schools? 2. What consequences can we assume this will have for establishing organizational learning in schools? Design and method This analysis is based on case studies. The data is established on interviews with a selection of eight informants: Four principals and four teachers. We have based our study on the theory of learning in organizations in general and schools in particular. Based on this theory we have developed our ideal model. The model has two dimentions; one cultural and one structural. These dimentions have been guidelines for the collection of data, presentation and discussion of empirical research and our conclusions. The model is illustrated in figure 4. Results and conclusions Our study shows us that the suppositions of the principals and teachers cohere with the ones in our model. However, leadership and management are crucial for organisational learning in schools.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectskolenen_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectorganisasjonslæringen_US
dc.titleSkolen som lærende organisasjon : En studie av utvalgte rektorers og læreres oppfatninger av forutsetninger for organisasjonslæring i skolenen_US
dc.title.alternativeThe School as a learning organization : A study of how principals and teachers understand suppositions for organizational learning in schoolsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record