Show simple item record

dc.contributor.authorBergli, Ann Evelyn
dc.contributor.authorJoten, Reidun
dc.date.accessioned2011-06-23T08:49:24Z
dc.date.available2011-06-23T08:49:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132396
dc.description.abstractFjellregionen er en region som består av 7 kommuner i henholdsvis Hedmark og Sør- Trøndelag fylker. Kommunene i regionen kan vise til en lang historikk på interkommunalt samarbeid på forskjellige områder. Vi har undersøkt hvordan ideene til de interkommunale tiltakene har blitt til over en periode fra 1980 til 2010: Hvem har stått for ideene? Hvilke interkommunale tiltak har oppstått? Og hvordan har prosessen vært? Vi har holdt oss til en bred definisjon av hva som ligger i interkommunalt samarbeid. Her skiller vi ikke mellom uformelle nettverk og tiltak som er hjemlet i lovverket. Informantene våre har hatt sentrale politiske eller administrative roller i Fjellregionen i den aktuelle tidsperioden. Vi har drøftet og analysert funnene opp mot tre teoretiske tilnærminger. Den første er ”problem søker løsning” som tar utgangspunkt i mer klassisk tilnærming til organisasjonsteori. Den andre er path dependence (stiavhengighet), som viser til betydningen av tidligere hendelser eller erfaringer opp i mot senere valg. Den tredje tilnærmingen har vi kalt ”løsning søker problem” som tar utgangspunkt i at organisasjoner betraktes som like og kan derfor tilbys like løsninger. Flere av funnene i vår undersøkelse kan diskuteres og forklares ut fra de tre teoretiske tilnærmingene. Men det fremkommer også andre faktorer som har hatt betydning for hvordan de interkommunale tiltakene har blitt til på. Herunder personkjemi og sterke personligheter som har vært førende for samarbeidsklimaet i regionen. Videre kan vi se at det interkommunale samarbeidet i regionen har økt i omfang og at det har vært en utvikling fra mer uformelle nettverk til et mer formelt samarbeid. Det fremkommer også at flere av kommunene i regionen tilslutter seg allerede eksisterende samarbeidstiltak. Til sist har vi sett på hvorvidt kommunene har fått endret sin innflytelse på områder de har inngått samarbeid. Innflytelse over eller styring av tiltakene har vi målt etter formaliseringsgraden og om det har blitt foretatt myndighetsoverføring. Funnene i den sammenhengen viser at det har vært endringer underveis, men endringene er ikke proporsjonal med økningen i antall tiltak.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectinterkommunalt samarbeiden_US
dc.subjectinterkommunalt tiltaken_US
dc.subjectsamarbeidstiltaken_US
dc.subjectkommuneen_US
dc.subjectsamarbeiden_US
dc.subjectmyndighetsoverføringen_US
dc.subjectRendalenen_US
dc.subjectAlvdalen_US
dc.subjectFolldalen_US
dc.subjectTynseten_US
dc.subjectTolgaen_US
dc.subjectOsen_US
dc.subjectRørosen_US
dc.titleIkke et hav av muligheter, men et fjell av samarbeid. Fjellregionenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record