Show simple item record

dc.contributor.authorChristiansen, Inger
dc.contributor.authorBeck, Eva
dc.date.accessioned2012-01-18T16:34:02Z
dc.date.available2012-01-18T16:34:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132417
dc.description.abstractBakgrunn I løpet av 1990-årene var det en utvikling i Norge med økt andel som gikk fra yrkesaktivitet og over i en eller annen form for trygdeytelse. Dette førte til et økt fokus på sykefraværsproblematikken, fordi det ville føre til framtidige utfordringer i velferdsstaten i forhold til finansiering. Daværende regjering nedsatte et utvalg for å utrede årsaker og foreslå tiltak som skulle redusere sykefravær, og begrense tilgangen til varige trygdeytelser. Inkluderende Arbeidsliv ble introdusert som et begrep. Partene i arbeidslivet (arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen) skulle gå sammen om å løse utfordringene. Dette er seinere kjent som IA-avtalen. Denne avtalen har blitt resignert i to omganger, nå siste avtaleperioden frem til 2013. I vår studie går vi i dybden på de krav som ble rettet inn mot virksomheter, og hva som ble forventet av arbeidsgiver, vedrørende tilretteleggingsplikten i Arbeidsmiljøloven og IAavtalen, der tiltak vedrørende tilrettelegging skulle bidra til å få ned sykefraværet. Mål Det vi vil med vår studie er å se nærmere på tilrettelegging som virkemiddel for å få ned sykefraværet. Vi vil forsøke å få frem hvordan tilrettelegging foregår i praksis i pleie og omsorgssektoren i vår casekommune. Metode Vi ønsket å få mer utdypende kunnskap om tilrettelegging, derfor valgte vi å bruke en kvalitativ metode. Vårt forskningsdesign er en single case studie. Vi har gjennomført dybdeintervju med en semistrukturert intervjuguide. Intervju er en metode som lettere får frem utdypende svar, og nettopp det er noe som bidrar til å øke forståelsen av fenomenet tilrettelegging for sykmeldte. I tillegg til intervju, har vi innhentet statistiske data om sykefraværet i vår casekommune. Det statistiske materialet drøftes opp mot funn i intervjuene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectinkluderende arbeidslivno_NO
dc.subjectsykefraværno_NO
dc.subjectpleie- og omsorgssektorno_NO
dc.subjecttilretteleggingno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.subjectIA-avtalenno_NO
dc.titlePraksis ved tilrettelegging i forhold til sykefravær på laveste arbeidsgivernivå i pleie og omsorgssektoren i en kommuneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber142no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record