Show simple item record

dc.contributor.authorAspeland, Astrid
dc.date.accessioned2009-06-12T11:08:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132678
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2009en
dc.description.abstractNorsk: Det er funnet signifikante sammenhenger mellom lese- og skrivevansker og psykiske vansker hos 10. klassingene. Disse sammenhengene finnes både mellom lese- og skivevansker og total vanskeskåre, og de fire delskalaene i SDQ; emosjonelle vansker, atferdsvansker, hyperaktivitet og problemer med jevnaldrende. Sterkest sammenheng er det mellom lese- og skrivevansker og delskalaen problemer med jevnaldrende. Både innenfor total vanskeskåre og alle delskalaene, øker omfanget av psykiske vansker med økende grad av lese- og skrivevansker. Til tross for at jenter i det totale utvalget rapporterer mer psykiske vansker enn gutter, er sammenhengen mellom lese- og skrivevansker og psykiske vansker sterkest hos guttene. Lese- og skrivevansker ser likevel ikke ut til å ha et avgjørende forklaringsbidrag til utvikling av psykiske vansker hos ungdom. Korrelasjonsanalysen viser at forklaringsverdien internt mellom lese- og skrivevansker og psykiske vansker, må vurderes som relativt svak. Ut fra empirien i studien er det ikke urimelig å hevde at lese- og skrivevansker og psykiske vansker hos ungdom, i stor grad er fenomener som opptrer ganske uavhengig av hverandre. Fem modeller for hvordan en sammenheng skal kunne forklares, blir presentert. Spørsmål om kausalitet kan ikke besvares i en studie med ett måletidspunkt, og det er ikke empirisk grunnlag i denne studien for å framheve én av de fem forklaringsmodellene. Det kan likevel være grunn til å hevde at bakenforliggende faktorer, av både konstitusjonell og miljømessig karakter, kan se ut til å forklare mye av samvariasjonen mellom vanskene. Det må imidlertid tas visse forbehold i forhold til slutninger, fordi reliabiliteten i undersøkelsen må vurderes som noe svak.en
dc.format.extent2575692 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectMITOen
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectlesevanskeren
dc.subjectskrivevanskeren
dc.subjectpsykisk helseen
dc.titleLese- og skrivevansker og psykisk helse : finnes det en sammenheng mellom lese- og skrivevansker og psykiske vansker hos 10. klassinger? Hvordan kan en eventuell sammenheng forklares?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record