• Fysisk aktivitet og psykisk helse 

      Sivesindtajet, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven tar for seg temaet fysisk aktivitet og psykisk helse, nærmere bestemt depresjon. Metoden er blitt anvendt i form av et litteraturstudie, hvor det er blitt inkludert seks vitenskapelige artikler. Sammen med ...