• Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Sivesindtajet, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg temaet fysisk aktivitet og psykisk helse, nærmere bestemt depresjon. Metoden er blitt anvendt i form av et litteraturstudie, hvor det er blitt inkludert seks vitenskapelige artikler. Sammen med ...
  • Fysisk inaktivitet blant ungdom; en betraktning av konsekvenser og tiltak betraktning av konsekvenser og tiltak 

   Langholen, Tara Helene Menes (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Tara Helene Menes Langholen Formål: Inaktive personer har større risiko for utvikling av nedsatt helse og sykdom. Formålet med denne oppgaven er å se på noen konsekvenser ved inaktivitet og hvilke tiltak som ...
  • Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom 

   Haugen, Malin Hvam (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter Malin Hvam Haugen Oppgavens tittel Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom. Problemstilling Hvilken betydning kan foreldres sosioøkonomiske posisjon ha for utvikling av angst og depresjon ...