• Hvorfor faller aktivitetsnivået fra 9- til 15 årsalder? 

   Bjerke, Kristin Ødegård (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Forskning viser at aktivitetsnivået blant barn og unge faller fra de er 9 til 15 år gamle (Anderssen, Kolle, Steene-Johannessen, Ommundsen & Andersen, 2008). Mange slutter i sine idretter og blir inaktive. ...
  • Kvinner i typiske mannsidretter 

   Sagøy, Astri Ingeborg (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Astri Ingeborg Sagøy Tittel: Kvinner i typiske mannsidretter Tema: Idrett, kropp, selvbilde Problemstilling: Hvilke forventninger og konflikter møter kvinner i typiske mannsidetter? Underproblemstillin ...