• Arbeidsplassen og sosiale ulikheter sin innvirkning på langtidssykefravær 

   Harangen, Othelie Ree (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan har sosial ulikhet innvirkning på langtidssykefravær som er skapt av arbeidsmiljø? Teori: Det blir først presentert teorier rundt begrepene helse og livsstil. Videre blir teorier rundt salutogense ...
  • Tilrettelegging av fysisk aktivitet i arbeidslivet 

   Sellereite, Hilde (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse mulig effekt som tilrettelegging av fysiske aktivitetstiltak kan tenkes å ha på bedrifters sykefravær. Metode: Datamaterialet hentes inn som følge av en spørreundersøkelse og oppgaven ...