• Tilrettelegging av fysisk aktivitet i arbeidslivet 

      Sellereite, Hilde (Bachelor thesis, 2013)
      Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse mulig effekt som tilrettelegging av fysiske aktivitetstiltak kan tenkes å ha på bedrifters sykefravær. Metode: Datamaterialet hentes inn som følge av en spørreundersøkelse og oppgaven ...