• Fysisk aktivitet og sosial angst 

   Sanner, Kjetil (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Kjetil Sanner. Hensikt: Se nærmere på potensialet til fysisk aktivitet som en behandlingsform for sosial angst. Metode: Litteraturstudie. Resultater: Fysisk aktivitet synes å ha en positiv, men begrenset ...
  • Fysisk aktivitet ved behandling av angst: Styrketrening vs kondisjonstrening 

   Aasen, Fredrik (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Fredrik Aasen Hensikt: Å finne ut om fysisk aktivitet kan bidra til å behandle angst, eventuelt hvordan. Finne ut om styrke- og kondisjonstrening gir ulik effekt på personer med angstlidelser og angst ...
  • Hvordan kan fysisk aktivitet virke som behandlingsmetode ved mild og moderat depresjon? 

   Berge, Tone Nordholmen (Bachelor thesis, 2012)
   Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan fysisk aktivitet kan virke som behandlingsmetode ved mild til moderat depresjon. Metode: Litteraturstudie. Diskusjon: Det er postulert en rekke gunstige ...