• Sosioøkonomisk status og elektronisk helseinformasjon. 

      Nielsen, Sabrina Gjerstad (Bachelor thesis, 2015)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke eksisterende digitale skiller mellom grupper med ulik sosioøkonomisk status. Problemstillingen handler om forskjeller i tilgang til og bruk av elektronisk helseinformasjon, i ...