• Motivasjon og elevmedvirkning i kroppsøving 

      Engebretsen, Lars Christian (Bachelor thesis, 2013)
      Forfatter: Lars Christian Engebretsen Oppgavens tittel: Motivasjon og elevmedvirkning i kroppsøving Problemstilling: Hvordan er holdningen blant 10. klasseelever til kroppsøvingsfaget, og hvordan kan elevmedvirkning være ...