• Sosiale medier – kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge 

      Bruvik, Mathilde Handal (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling på bacheloroppgaven: Hvordan påvirker sosiale medier til økt kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge? Teori: Belyse ulike påvirkningsfaktorer som virker inn på til kroppspress og negativt ...