• Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre 

      Høye, Knut Embret Gaukerud (Bachelor thesis, 2015)
      Forfatter: Knut Embret Gaukerud Høye Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre Problemstilling: Hvilken sammenheng har fysisk aktivitet på depresjon hos eldre mennesker (>60 år)? Innhold: Oppgaven ...