• Kvinner, kropp og media – en kritisk refleksjon 

      Holter, Ida Therese (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikten med denne studien er å undersøke medias påvirkning på kvinners selvoppfatning. Metoden jeg har valgt å bruke for å svare på problemstillingen er en litteraturstudie, hvor funnene til relevante forskningsartikler ...