• Hvorfor faller aktivitetsnivået fra 9- til 15 årsalder? 

      Bjerke, Kristin Ødegård (Bachelor thesis, 2012)
      Problemområde: Forskning viser at aktivitetsnivået blant barn og unge faller fra de er 9 til 15 år gamle (Anderssen, Kolle, Steene-Johannessen, Ommundsen & Andersen, 2008). Mange slutter i sine idretter og blir inaktive. ...