Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjerland, Iris
dc.date.accessioned2012-06-19T12:06:07Z
dc.date.available2012-06-19T12:06:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132847
dc.descriptionBacheloroppgave våren 2012 i Folkehelse med vekt på fysisk aktivitetno_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilken helseeffekt kan bruken av fysisk aktivitet gjennom friluftsliv gi rusmisbrukere i en rehabiliteringsprosess? Teori: I teoridelen tar jeg for meg sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusmisbruk såkalt dobbeldiagnose, sammenheng mellom fysisk aktivitet/friluftsliv og helse, effekten av fysisk aktivitet og friluftsliv, sosiale nettverk, mestring og livskvalitet. I forkant av dette har jeg gjort rede for begrepene: inaktivitet, fysisk aktivitet, friluftsliv, helse, rus, avhengighet, misbruk, rehabilitering og elev. Metode: Oppgaven baserer seg på de kvalitative metodene gruppeintervju og observasjon. Resultat: Fysisk aktivitet og friluftsliv er enkle og viktige tiltak i en rehabiliteringsprosess for rusmisbrukere. Læring, mestring og sosiale relasjoner gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv ser ut til å gi de største helseeffektene. Individene opplever det betydningsfylt å ha noe annet å bruke hverdagen på samt noen å dele den med. De har også lært at det aldri er for sent å endre livssituasjonen sin.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthelseeffekterno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjectfriluftslivno_NO
dc.subjectrusmisbrukereno_NO
dc.titleOm helseeffekten ved bruk av friluftsliv i rusrehabiliteringno_NO
dc.title.alternativeThe health impact of using Outdoor life in substance abuse rehabilitationno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber62no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel