Show simple item record

dc.contributor.authorBjerke, Kristin Ødegård
dc.date.accessioned2012-06-21T06:42:36Z
dc.date.available2012-06-21T06:42:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132849
dc.descriptionBachelor i folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemområde: Forskning viser at aktivitetsnivået blant barn og unge faller fra de er 9 til 15 år gamle (Anderssen, Kolle, Steene-Johannessen, Ommundsen & Andersen, 2008). Mange slutter i sine idretter og blir inaktive. Det jeg ønsker å undersøke er hvorfor aktivitetsnivået blant barn og unge faller i disse årene. Metode: Jeg har valgt å bruke Kvantitativt Forskningsintervju der jeg har gjort intervjuer med tre 9- åringer og tre 15- åringer i barne- og ungdomsskolen. I forkant av disse intervjuene gjennomførte jeg pilotintervjuer på en 9- åring og en 15- åring for å se om spørsmålene var gode og for å få egen erfaring. Resultat/diskusjon: Resultatene mine viser at aktivitetsnivået faller fra 9 til 15 år, i samsvar med forskning (Anderssen, Kolle, Steene-Johannessen, Ommundsen & Andersen, 2008). Årsakene til inaktivitet er forskjellig fra person til person, men gjentagende er det at vennene sluttet eller at det ikke var noen på samme alder som var med og at det da ble kjedelig. Det viser seg også at mobbing er en årsak til at noen slutter og blir inaktiv. PC/TV bruken hos 15- åringene er vesentlig større en hos 9- åringene og det brukes 2-3 timer om dagen foran PC’n utenom skole og lekser. Dette er i samsvar med forskning gjort på dette området (Endestad, Brandtzæg, Heim, Torgersen & Kaare, 2004), der 9- åringene er mer opptatt av lek en 15- åringene som sitter mer foran PC med facebook og hører på musikk. hos 15- åringene blir også PC brukt mer i skolesammenheng og er med å øke antall timer foran PC betraktelig.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbarnno_NO
dc.subjectungeno_NO
dc.subjectungdommerno_NO
dc.subjectkvantitativ metodeno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.subjectaktivitetsnivåno_NO
dc.subjectinaktivitetno_NO
dc.titleHvorfor faller aktivitetsnivået fra 9- til 15 årsalder?no_NO
dc.title.alternativeWhy do the level of activity decrease among children from 9 - to 15 years old?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Sports medicine: 850no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber45no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record