Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Erland
dc.date.accessioned2013-07-11T12:19:01Z
dc.date.available2013-07-11T12:19:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132867
dc.descriptionBacheloroppgave folkehelse, 2013no_NO
dc.description.abstractForfatter: Erland Thomassen Oppgavens tittel: Motivasjon ved livsstilsendring Problemstilling: Hva motiverer sykelig overvektige til å foreta en livsstilsendring? Metode: I denne oppgaven har jeg gjennomført en litteraturstudie. Et litteraturstudie går utpå at en benytter seg av tidligere forskning som finnes på problemområde, sammenligner og danner sin egen konklusjon. Resultat Man kan dele motivasjonen inn i to faser. I første omgang ser jeg på hva som motiverer til endring. I resultatkapittelet ser en at det er når kropp og vekt skaper hindringer til fri utfoldelse i hverdagen og alvorlige helseplager inntreffer, at mange innser at en endring må til. Det viser seg også at de sykelig overvektiges første møte med helsepersonell er avgjørende for om de blir motivert til endring eller ikke. Det andre jeg ser på, er hva som motiverer underveis i en endringsprosess, og på hvilke faktorer som spiller en avgjørende rolle for en vellykket livsstilsendring. En livsstilsendring for sykeligovervektige er en prosess hvor mange faktorer spiller inn. En bevisstgjøring og forståelse av egen helsetilstand og at en endring må til, viser seg og øke motivasjonen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfolkehelseno_NO
dc.subjectovervektno_NO
dc.subjectovervektigeno_NO
dc.subjectlivsstilno_NO
dc.titleMotivasjon ved livsstilsendringno_NO
dc.title.alternativeMotivation by lifestyle changeno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber34no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record