• Positive sider ved bruk av iPad i undervisning. 

      Gjellestad, Margun Karin Hjelmeland (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Digitale ferdigheiter kom inn i læreplanen som ei grunnleggjande ferdigheit i alle fag i 2006. Det aukande fokuset på digitale hjelpemiddel gjorde at eg ville finna ut kva fordelar det er for læringsutbytet til ...