• Positiv fremtid 

      Leistad, Kristoffer Hansen (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Problemstillingen i oppgaven er: "Hvilke faktorer påvirker matematikkresultatene for sjettetrinns elever i Namibia?". Det er to underproblemstillinger for å styre oppgaven i ønsket retning, og de er: "Hvordan ...