Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBang, Heidi
dc.date.accessioned2013-10-11T07:23:03Z
dc.date.available2013-10-11T07:23:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132882
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Inquiry er utforskende arbeidsmåter som bygger på å spørre, undersøke, skape, diskutere og undre i interaksjon med andre. Denne arbeidsmåten har en annen innfallsvinkel på matematikkundervisning, der memorering og repetering har blitt byttet ut av nysgjerrighet og fokus på forståelse. Resultater viser at norske skoleelever gjør det generelt dårligere i faget matematikk kontra andre fag, noe som kan bety at undervisningspraksisen som blir utført i dagens norske skole, kan være mangelfull. Videre kan det dras mange paralleller mellom inquiry som arbeidsmetode og sosiokulturelle perspektiver på læring, som viktigheten av sosial interaksjon og språk. Vygotskys nærmeste utviklingssone støtter også opp om interaksjonen og det læringsfellesskapet som ønskes når man jobber med inquiry. Inquiry krever mer av læreren i forhold til forberedelse, klasseledelse og veiledning, men kan til gjengjeld gjøre elevene mer motivert for matematikk. Sist men ikke minst kan språkets rolle, den sosiale interaksjon, kreativiteten og selvstendigheten være med å understreke hver elevs unikhet, og hjelpe eleven til å bli et allmenndannet menneske.
dc.description.abstractSummary: Inquiry as a working method can be described as a will to ask questions, investigate, discuss, wonder and seek understanding, by interacting with others. This is a working method that relies on curiosity and understanding rather than more traditional methods such as memorization and repetition. Results say that Norwegian pupils have lower scores in mathematics compared to other subjects. This might be an indication that today’s teaching practice is not satisfactory. Many parallels can be drawn between inquiry and sociocultural perspectives on learning, such as the importance of human interaction and language. Furthermore, Vygotsky’s proximal zone of development supports inquiry’s requirement of social interaction (and thus, language) as well as a good learning community. When using inquiry in the classroom, a lot of responsibility lies on the teacher as to preparation, guidance and leadership. In turn, this type of method can increase the students' motivation. Finally, the significance of language, social interaction, creativity and independence supports each student’s uniqueness, and therefore plays an important part in shaping norms, values and identity.
dc.description.sponsorshipSammendrag: Inquiry er utforskende arbeidsmåter som bygger på å spørre, undersøke, skape, diskutere og undre i interaksjon med andre. Denne arbeidsmåten har en annen innfallsvinkel på matematikkundervisning, der memorering og repetering har blitt byttet ut av nysgjerrighet og fokus på forståelse. Resultater viser at norske skoleelever gjør det generelt dårligere i faget matematikk kontra andre fag, noe som kan bety at undervisningspraksisen som blir utført i dagens norske skole, kan være mangelfull. Videre kan det dras mange paralleller mellom inquiry som arbeidsmetode og sosiokulturelle perspektiver på læring, som viktigheten av sosial interaksjon og språk. Vygotskys nærmeste utviklingssone støtter også opp om interaksjonen og det læringsfellesskapet som ønskes når man jobber med inquiry. Inquiry krever mer av læreren i forhold til forberedelse, klasseledelse og veiledning, men kan til gjengjeld gjøre elevene mer motivert for matematikk. Sist men ikke minst kan språkets rolle, den sosiale interaksjon, kreativiteten og selvstendigheten være med å understreke hver elevs unikhet, og hjelpe eleven til å bli et allmenndannet menneske.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectinquiryno_NO
dc.subjectutforskende arbeidsmetoderno_NO
dc.subjectsosiokulturell teorino_NO
dc.subjectforståelseno_NO
dc.subjectGLU
dc.titleDet beste stykket er det du deler med andre: Inquiry i matematikkundervisningno_NO
dc.title.alternativeThe Best Calculations are Those You Can Share: Inquiry in Mathematics
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber31no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel