Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandvold, Christine Turter
dc.date.accessioned2013-10-02T12:40:23Z
dc.date.available2013-10-02T12:40:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132906
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Denne bacheloroppgaven ble skrevet underveis og etter et studieopphold i Alberta, Canada. Formålet med denne kvalitative studien har vært å finne kjennetegn på hva som kan regnes som relevant naturfagundervisning, og finne ut hvilke grep som kan gjøres for å gjøre naturfagundervisningen relevant. Oppgaven består av en teoridel som blir brukt til å analysere empirien. Empirien er basert på observasjoner jeg har gjort i Canada, jeg presenterer et case fra et vanlig klasserom og et case som er et undervisningsopplegg fra feltstasjonen Barrier Lake Biogeoscience Institute. Begge observasjonene er gjort på niende trinn. Undervisningsoppleggene bærer begge preg av det jeg i teoridelen karakteriserer som relevant undervisning, nemlig undervisning som kan knyttes til elevens hverdagsliv, stor grad av autentisitet, store sammenhenger og arbeidsmåter preget av problemløsing og selvregulert læring.no_NO
dc.description.abstractAbstract: This thesis is written after an exchange in Alberta, Canada. The main purpose with this study has been to figure out what qualifies as relevant science education, and what can be done to make the education more relevant to the kids. The first part of the thesis consists of theory which is meant to define relevant education and to be a basis to analyze the empirical part. I have been observing grade nine science both in a classroom in Edmonton and at Barrier Lake Biogeoscience Institute. My observations show that both lessons have signs of what I, in the theory, define as relevant science education. That might be education the kids can relate to their own lives, personal meaning, authentic learning, the big context and methods based on problem based and self-regulated learning.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectnaturfagno_NO
dc.subjectrelevansno_NO
dc.subjectarbeidsmetoderno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleRelevant naturfagundervisning?no_NO
dc.title.alternativeRelevant Science Education?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber24no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel