Show simple item record

dc.contributor.authorSandelin, Katrine
dc.date.accessioned2013-10-02T13:19:20Z
dc.date.available2013-10-02T13:19:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132942
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: ”Bildebøker i det moderne klasserom” er en oppgave som ser på og sammenligner analoge og digitale bildebøker. Den tradisjonelle bildeboken har fått en utfordrer i det digitale. Hovedfokus er på motivasjon, og i lys av relevant motivasjonsteori drøftes fordeler og ulemper ved bildebøkene. Elevers leseferdigheter henger sammen med motivasjon for å lese. Læreren må kunne motivere elevene sine og da er blant annet variert undervisning viktig. Det må ses på som en utfordring for skolen å bevare de tradisjonelle verdiene ved den analoge bildeboka. Samtidig skal det gjøres plass for nye muligheter. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006) er lesing og digitale ferdigheter to av fem grunnleggende ferdigheter. Med dette utgangspunktet har lærere fått en utfordring i å benytte nye arbeidsformer og moderne utstyr. Det er også en utfordring for skolen å følge opp mange barns interesse for nettbrett og bruke pedagogiske lesestrategier på multimodale tekster.no_NO
dc.description.abstractSummary: ”Bildebøker i det moderne klasserom” is an essay which looks at and compares analog and digital picture books. The traditional picture book is now in competition with the digital ones. The main focus in this essay is on motivation of reading picture books. The essay will look at advantages and disadvantages of the picture books. Pupils’ skills in reading are related to their motivation to read. The teacher must be able to motivate their students, and varied teaching methods are important. It must be sees as a challenge for the school to preserve the traditional values that the analog picture book provides. At the same time the digital books have made room for new opportunities. Kunnskapsløftet (2006) had reading and computer skills as two of its five basic skills. With this as its starting point, teachers have the challenge to use new methods and modern equipment. It is also challenging for the schools to keep track of all the different children’s interests when it comes to those new tablets and then use pedagogical reading strategies on multimodal texts.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectleseforståelseno_NO
dc.subjectdigital bildebokno_NO
dc.subjecttradisjonell bildebokno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleBildebøker i det moderne klasseromno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber28no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record