Show simple item record

dc.contributor.authorEmilsen, Nina Cathrine Olstad
dc.date.accessioned2013-11-06T07:40:00Z
dc.date.available2013-11-06T07:40:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132974
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractÅ ha god nok kunnskap om å ”snakke” naturfag kan være en utfordring for de fleste lærere som skal undervise i dette spennende faget. Hvordan bør man som lærer bruke språket på forskjellige måter for å få frem naturfagets egenart? Det kan se ut til at en del av svaret ligger i språkets betydning. I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvordan en lærer bruker språket for å tilrettelegge for læring i naturfag. Temaet er elektroniske komponenter. Jeg gjennomførte en undersøkelse av en undervisningstime på 9.trinn med læreren i fokus. Det ble gjort lydopptak av timen som senere har blitt analysert og drøftet etter utviklede og velprøvde analyseverktøy. Å undervise i et fag som fysikk kan være en utfordring. Resultatene viste til slutt at det kan tyde på at det er et stort forbedringspotensial ved å være en dyktig språklig formidler i naturfag.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag: Having sufficient knowledge to “talk” science can be a challenge for most teachers who teach in this exciting field. How should a person who learns to use language in different ways to bring out natural collaborative nature? It would appear that part of the answer will be situated in the importance of language. In this exercise I have studied how a teacher uses the language to facilitate learning in science. The theme is electronic components. I conducted a survey by a lecture at 9.grade with the teacher in the centre of attention. It was made audio recordings of the hour which has since been analyzed and discussed by developed and proven analytical tools. Teaching a subject like physics can be a challenge. The results showed in the end that it may indicate that there is a great potential for improvement by being a skilled communicator linguistic science.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttilrettelegge for læringno_NO
dc.subject"snakke" naturfagno_NO
dc.subjecthverdagsspråkno_NO
dc.subjectvitenskapelig språkno_NO
dc.subjectbegrepenes betydningno_NO
dc.subjectbevissthetno_NO
dc.subjectnaturfagno_NO
dc.subjectformidlerno_NO
dc.subjectkommunisereno_NO
dc.subjectskape meningno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleNaturfag, et eget språk i skolen? Hvordan tilrettelegger læreren for læring i måten hun bruker språket på?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281no_NO
dc.source.pagenumber46no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record