Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Synnøve Endal
dc.date.accessioned2013-08-08T11:39:01Z
dc.date.available2013-08-08T11:39:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132993
dc.descriptionBacheloroppgave idrett - spesialisering i trenerrollen, 2013no_NO
dc.description.abstractForfatter: Synnøve Endal Andersen Tittel på oppgaven: Hvordan ulike trenere gir sine utøvere feedback Problemstilling: Hvordan gir ulike trenere sine utøvere feedback? Påvirker utdanning / erfaring hvilke type feedback trenerne bruker? Nøkkelord: Feedback, motivasjon, trener, SDT, AGT, læringsmetoder Hensikt med oppgaven: Hensikten er å finne ut hvordan trenere gir sine utøvere feedback, og om det er noen sammenheng mellom utdanningsnivå / erfaring og hvordan trenerne gir feedback. Metode: Kvalitativ metode blir benyttet i oppgaven. Det har blitt benyttet en delvis strukturert tilnærming ved hjelp av intervjuguide. Resultat: Trener A bruker spørrende, korrigerende, positiv og litt negativ feedback. Trener B bruker positiv og korrigerende feedback. Trener C bruker positiv, negativ og korrigerende feedback. Trener D bruker utelukkende positiv feedback, og noe korrigerende. Det kommer fram i resultatet at de ulike trenerne har forskjellige måter å gi feedback på, og det finnes ikke mye som tyder på at grad av utdanning og erfaring har mye å si på hvilke type feedback som blir brukt. Forskjellen ligger i om trenerne bruker for mye eller for lite feedback, og om de bruker utelukkende positiv feedback eller ikke.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectidrettno_NO
dc.subjecttrenereno_NO
dc.subjectutøvereno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjecttilbakemeldingerno_NO
dc.subjectlæringsmetoderno_NO
dc.subjectselvbestemmelsesteorino_NO
dc.subjectSDTno_NO
dc.subjectmålorienteringsteorino_NO
dc.subjectAGTno_NO
dc.titleHvordan ulike trenere gir sine utøvere feedbackno_NO
dc.title.alternativeHow different coaches provide feedback to their athletesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber38no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record