Now showing items 11-16 of 16

  • Medarbeidersamtalen- medbestemmelse 

   Vitija, Labeata (Bachelor thesis, 2014)
   Temaet for dette studie handler medarbeidersamtalen. Denne bacheloroppgavaen skal undersøke om medarbeidersamtaler i Weishaupt bidrar til økt medbestemmelse på arbeidsplassen. Jeg har undersøkt om det er sammeheng mellom ...
  • Motivasjonsfaktorer hos ledere 

   Lien, Roger (Bachelor thesis, 2010)
   Norsk: Problemstillingen til denne oppgaven var; "Hva er motivasjonsfaktorene til å bli leder og hva er motivasjonsfaktorene til å være leder?". Ønsket var å sammenligne motivasjonsfaktorene man hadde for å bli leder, med ...
  • Omstilling i Hærens GBU: "Individets motivasjon ved omstilling i organisasjonen" 

   Dyngeland, Catharina; Wolmersen, Helene N. (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven er en analyse av motivasjonen til individene som har deltatt i den siste omstillingen til Hærens GBU. Vi framhever om rollen til individene eller om plikten til arbeidet har motivert dem, i tillegg til at vi har ...
  • Saksbehandlingstid i UDI 

   Aziz, Mustafa (Bachelor thesis, 2013)
   Fra innledning: UDI har press på seg fra politikere og samfunnet om en mer effektiv organisasjon. UDI får inn mange søknader hver dag, presset ble veldig stort i 2009/2010, UDI hadde utrolig mange saker som var ubehandlet, ...
  • Selvledelse. En litteraturstudie inn i selvledelse 

   Habbestad, Haldis Karin (Bachelor thesis, 2014)
   Begrepet selvledelse ble introdusert av forskere med utgangspunkt i at organisasjoner i dag er komplekse og mangfoldige. Selvledelse er i dag en sentral del av organisasjons- og ledelseslitteraturen. Mange organisasjoner ...
  • Vektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norge 

   Grønseth, Marie Lund (Bachelor thesis, 2014)
   Jeg har lagt merke til at flere av stillingsannonsene man finner på internett er skrevet på engelsk eller at det er et krav at søkeren har kompetanse i engelsk. Jeg ønsket å finne ut hvor viktig dette egentlig var for ...