• Det gode arbeidsmiljøet reduserer sykefraværet 

   Boine, Rita (Bachelor thesis, 2014)
   Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ undersøkelse fra en helseinstitusjon om hvordan et godt arbeidsmiljø kan bidra til lavt sykefravær. Bakgrunnen for undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til at et godt ...
  • Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? 

   Olsen, Martin; Stenberg, Miriam S. (Bachelor thesis, 2014)
   Da vi skulle finne ut av hva som motiverer til å arbeide i et bar-miljø, viser det seg at selve arbeidsoppgavene ikke stod i fokus. Det som motiverte til å få en jobb på denne puben var forskjellige faktorer. Det var image, ...