• Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? 

   Olsen, Martin; Stenberg, Miriam S. (Bachelor thesis, 2014)
   Da vi skulle finne ut av hva som motiverer til å arbeide i et bar-miljø, viser det seg at selve arbeidsoppgavene ikke stod i fokus. Det som motiverte til å få en jobb på denne puben var forskjellige faktorer. Det var image, ...
  • Omstilling i Hærens GBU: "Individets motivasjon ved omstilling i organisasjonen" 

   Dyngeland, Catharina; Wolmersen, Helene N. (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven er en analyse av motivasjonen til individene som har deltatt i den siste omstillingen til Hærens GBU. Vi framhever om rollen til individene eller om plikten til arbeidet har motivert dem, i tillegg til at vi har ...
  • Selvledelse. En litteraturstudie inn i selvledelse 

   Habbestad, Haldis Karin (Bachelor thesis, 2014)
   Begrepet selvledelse ble introdusert av forskere med utgangspunkt i at organisasjoner i dag er komplekse og mangfoldige. Selvledelse er i dag en sentral del av organisasjons- og ledelseslitteraturen. Mange organisasjoner ...