Show simple item record

dc.contributor.authorLanghelle, Solbjørg
dc.date.accessioned2010-09-16T06:22:06Z
dc.date.available2010-09-16T06:22:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133055
dc.descriptionBacheloroppgave i Organisasjon- og ledelsesfag, 2010en_US
dc.description.abstractNorsk: Sykefravær er noe alle organisasjoner er opptatt av, da det handler om både økonomi og hvordan ta vare på menneskene i organisasjonen. Menneskene er den viktigste ressursen til en organisasjon, og utfordringen er da hvordan man kan best ta vare på individene i en organisasjon. I det senere år har det vert en økning i sykefraværet som kan være knyttet til forhold på arbeidsplassen. Problemstillingen for oppgaven er: "Hvilke kriterier ligger til grunn for det lave sykefraværet i Vaksdal Kommune?" I denne oppgaven er ønsket å gå i dybden av temaet, dette er gjort gjennom en kvalitativ tilnærming med vekt på intervju som data innsamlingsmetode. Gjennom studiet organisasjon og ledelse er en blitt kjent med at forhold ved selve jobben kan ha stor innvirking på arbeidssituasjonen og trivsel i jobben I oppgaven diskuteres ulike teorier som kan bidra med å forklare hvilke egenskaper ved selve jobben som påvirker motivasjonen og trivselen til arbeidstakere. Arbeidsmiljø og betydningen for å være der for beboerne er noen av forholdene som gjør at de ansatte trives i Vaksdal Kommune.en_US
dc.description.abstractEnglish: Sickness is something that all organizations are concerned about, when it comes to both economics and how to take care ofthe people in the organization. Humans are the most important resource to an organization, and the challenge is then how best to care for individuals in an organization. In recent years, there has been an inerease in sick leave that may be related to factors in the workplace. The question asked in the paper: "What factors lay in the reason for the low sick leave in Vaksdal Kommune?" The paper intends to go in depth in the subject, this is done by a qualatative apporach with personal intervjues as the main data gathering method. Tlu-ough the study of Organization and Leadership one gets to know the relations conceming actual work can have great impact on the work situation and professionalwell beeing. In this paper severaI theories are diseussed that can contribute with explaining properties regarding working that might affect motivation and professional well beeing for employees. Working environment and professional pride directed towards the inhabitants are some of the conditions that make the well beeing of the employees in Vaksdal Kommune.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsykefraværen_US
dc.titleFaktorer som påvirker trivsel og motivasjon : en kvalitativ studie av ansatte i Vaksdal kommuneen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Company health service: 810en_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Occupational health: 809en_US
dc.source.pagenumber62 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record