Now showing items 21-40 of 332

  • Brukermedvirkning: et likeverdig samarbeid 

   Arnesen, Elise; Tangen, Ida Mari Skare (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan spille inn for sykepleiers tilrettelegging for brukermedvirkning hos pasienter som er isolerte, og å øke bevissthet rundt hvordan dette kan gjennomføres på en faglig ...
  • Brystkreft og mestring 

   Gjersøe, Victoria Elise; Holm, Tine (Bachelor thesis, 2013)
   Formål Formålet med oppgaven er å belyse temaet brystkreft og hvordan sykepleier kan hjelpe kvinner med brystkreft å mestre hverdagen, samt hvordan pasienten selv kan bidra til å fremme mestring. Problemstilling Probl ...
  • Brystkreftbehandling. En trussel mot selvbildet? 

   Mælingen, Marte Guttormsen; Otnes, Torill (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Brystkreftbehandling. En trussel mot selvbildet? Bakgrunn: Daglig rammes omlag 10 norske kvinner av brystkreft. Kirurgi er den mest effektive behandlingen, og cirka halvparten av disse kvinnene vil få operert vekk ...
  • De er for gamle for slikt: Eldre og seksualitet 

   Svendsberget, Linda Carine; Haukeland, Camilla Skeie (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Eldre og seksualitet Formål: Formålet med oppgaven er å belyse et svært tabubelagt, men høyst aktuelt tema. Oppgaven har til hensikt å øke kunnskaper omkring eldre og deres seksualitet. Det tas sikte på å motivere ...
  • "De små kjempene" 

   Grafsrønningen, Linn Yvonne; Hagen, Bente Akslen (Bachelor thesis, 2015-01-28)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, i samhandling med foreldre, bidra til forebygging av mentale senskader hos premature barn? Bakgrunn: Temaet fanget vår nysgjerrighet gjennom praksis. Denne pasientgruppen mener vi ...
  • ”De trodde jeg forstod”:Barn som pårørende av foreldre med uhelbredelig kreft 

   Hågensen, Silje; Brydalseggen, Sara (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan bidra til ivaretakelse av barn som pårørende til kreftsyke gjennom kommunikasjon og den gode samtale. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere ivareta barn som ...
  • Demens og integritet i norske sykehjem 

   Solberg, Magnus Grøndalen; Buflod, Erlend (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Litteraturstudiets hensikt er å belyse de etiske utfordringer i demensomsorgen og pasientens opplevelse av god eller dårlig praksis, og hvordan praksis kan gjøres annerledes eller forbedres for å bevare pasientens ...
  • Demens og tvang - til pasientens beste? 

   Freitag, Charlotte; Mobæk, Jesper Søndergaard (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke miljøbehandling for å redusere bruk av tvang hos pasienter med demens med utfordrende atferd i sykehjem? Bakgrunn: Grunnet befolkningsvekst og økt levealder vil tallene på ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Finli, Janne Elisabeth; Folgerø, Sigrid; Aas, Stine Høiberg (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg utfordrende atferd hos personer med demens, og hvordan sykepleiere kan forebygge denne typen atferd gjennom kunnskap, kommunikasjonsmetoder og tillitt. Problemstillingen lyder: Hvordan kan ...
  • Demens – et ønske om en bedre hverdag 

   Fossheim, Kjerstin Alise Stålsmo; Toran, Melissa Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere møte den demente pasients ønske, når pasienten motsetter seg helsehjelp? Hensikt: Vi ønsker å undersøke og innta ny kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan møte den demente ...
  • «Den tause smerte» 

   Holen, Wenche Buchholdt; Hjemly, Tone Laila (Bachelor thesis, 2015)
   Å få økt kunnskap i hvordan vi som sykepleiere på best mulig måte skal kunne vurdere smerter hos personer med alvorlig demens, slik at de kan beholde sin integritet og oppleve økt livskvalitet. Problemstilling: «Hvordan ...
  • Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på 

   Norgreen, Nina Karethe; Lillestu, Lene Cecilie (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk tittel: «Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på». Engelsk tittel: «Only the wearer knows where the shoe pinches». Introduksjon: Depresjon er en stor trussel mot folkehelsen i hele verden, også i Norge. ...
  • "Dere er så strenge..." 

   Mellembakken, Hanne; Bækkevold, Camilla (Bachelor thesis, 2014)
   Introduksjon: Nyresvikt er et økende helseproblem. Gjennom denne oppgaven ønsker vi å lære hvordan sykepleier kan benytte motiverende intervju (MI) som tilnærmingsmåte til pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt, ved å ...
  • Det er deg det handler om! 

   Busk, Malene; Bakken, Åse (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Det er meg det handler om! Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse de etiske utfordringene vi kan stå i da vi skal arbeide med pasienter i den terminale fasen. Som sykepleiere vil vi måtte stå etiske dilemmaer ...
  • «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» 

   Johnsen, Marita; Evensen, Helena Nyvoll (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» Engelsk tittel: «It’s hard to breathe, it’s not easy living with COPD» Bakgrunn: Mellom 250 000 og 300 000 mennesker har KOLS (Helsedirektoratet, ...
  • DET HANDLER OM LIVET, IKKE DØDEN 

   Brendløkken, Tine; Hokstad, Kamilla (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: Det handler om livet, ikke døden. Engelsk tittel: It's about life, not death. Problemstilling: «Hvordan kan vi som sykepleiere ivareta pårørende til en pasient i palliativ fase?». Hensikt: Hensikten med ...
  • ”Det må da gå an å ha det godt selv om man er glemsk!” 

   Stanic, Sonja; Engevik, Linn Andersen (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Sykepleie til personer med demens Formål: Hos personer med demens kan livskvaliteten være redusert på grunn av flere faktorer, som blant annet sykdommens symptomer, bivirkninger fra medikamenter og boforhold. Formålet ...
  • «Det var en slik person mamma trengte!» -Å fremme mestring hos kvinner med nyoppdaget brystkreft 

   Brun, Hannah; Andreassen, Thea (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Det var en slik person mamma trengte!» -Å fremme mestring hos kvinner med nyoppdaget brystkreft Hensikt: Hensikten med å velge dette temaet er å få ny og bredere kunnskap om brystpasienter og deres evne til ...
  • Diabetes 1 skal bli min venn og ikke min fiende 

   Berntsen, Channy Dina; Rundgren, Torill (Bachelor thesis, 2013)
   Livet kan være ganske utfordrende til tider for de aller fleste mennesker. Vi vet at ungdomsårene kan være en spennende tid som innebærer både opp- og nedturer. Når enkelte i tillegg opplever å få en diagnose på en kronisk ...
  • Diabetes mellitus type 1 

   Tøraasen, Lisa Vangen; Al-Sultan, Zainab (Bachelor thesis, 2014)
   Hvert år blir rundt 600 nordmenn diagnostisert med sykdommen diabetes type 1, og Norge er et av landene i verden med størst andel av barnediabetes. I dag er det 15 000- 20 000 personer i Norge som har diabetes type 1, og ...