Now showing items 1-20 of 332

  • Vennligst ikke tving meg 

   Holter, Silje L.; Noorzai, Ahmad F. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Tema for oppgaven er bruk av tvang i sykepleie til pasienter med FLD. Med dette som utgangspunkt har vi formulert følgende problemstilling: Hvordan kan nyutdannede sykepleiere, gjennom sykepleier-pasien ...
  • Forebygging av sykehusinfeksjoner 

   Solli, Karianne O.; Wettermark, Malin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Bacheloroppgaven i sykepleie tar for seg temaer innen sykepleie som forebygger smitte i somatisk sykehus. Ut i fra temaet velger vi å skrive om sykehusinfeksjoner og velger denne problemstillingen: Hvordan ...
  • Den gode her-og-nå situasjonen – Et mål i demensomsorgen 

   Cocozza, Heidi; Kjærnåsen, Ida (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (begrunnelse for valg av tema): Dette temaet ser vi på som veldig relevant for vår utdannelse og fremtidige yrkeskarriere. Det vil bli en større andel eldre over 65 år i fremtiden etterhvert som levealderen øker ...
  • Utfordrende dusjsituasjon? – Ikke kast inn håndkle! 

   Holst, Anniken; Knuts, Sissel (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Norge lider om lag 70 000 personer av demens sykdom. I år 2050 forventes tallet å være hele 160 000, forutsatt at utviklingen er tilnærmet det den er i dag (Folkehelseinstituttet, 2010). I norske sykehjem ...
  • Finnes det en balanse mellom autonomi og paternalisme? 

   Olsen, Therese Cecilie; Dreier, Halvor (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi har valgt å ta med diktet ”Han Peder og drømmen” skrevet av Stagnes (Jakobsen, 2007, sitat fra H. Stagnes). Vi valgte dette diktet siden det viser hvordan personer med demens kan oppleve verden rundt seg så ...
  • Tvang og sykdom med demens 

   Beck-Larsen, Christine F.; Solberg, Cecilia (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til forebygging av tvang? Avgrensing av problemstillingen: Tvang i sykehjem er et problemområde som inneholder flere aspekter. Et aspekt er tvang ved bruk av tvangsmidler som ...
  • Omsorg i grenseland: bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdom 

   Engebråten, Malin; Willoch, Lene (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren forhindre bruk av tvang i omsorgen for pasienter med demens sykdom? 4 For å få et bredere svar på problemstillingen stiller vi oss følgende spørsmål: - Hvilke forventninger og ...
  • Fremme helse og forebygge lidelse 

   Bjørnslett, Linn Emilie; Bunes, Elisabeth (Bachelor thesis, 2012)
   I følge Folkehelseinstituttet (2008), ble det utført en undersøkelse om prevalens av sykehusinfeksjoner. Denne viste blant annet at urinveisinfeksjoner er den mest vanlige sykehusinfeksjonen, men at sårinfeksjoner som er ...
  • Når omsorg oppfattes som tvang 

   Haldammen, Cecilie; Smedbak, Ayla Marie H. (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikt med problemstilling: Hensikten med denne studien er at vi vil synliggjøre hva som regnes som tvang og hva som er frivillig ut ifra egne erfaringer og studier. Vi har noen forskningsspørsmål som viser vårt fokus i ...
  • Isolert fra livet? 

   Hæstad, Sveinung; Sivertsen, Richard Harpal (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikt med oppgaven og valg av tema: Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom oppgaven skal vi fordype oss i et av tre gitte temaer. Vi har da valgt temaet forebygging av smitte ...
  • ”Tvang og mangel på kunnskap – er det noen sammenheng?” 

   Gilbu, Charlotte; Negård, Trude (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling:Med denne oppgaven ønsker vi å belyse vanskelige og utfordrende situasjoner som sykepleieren kan stå ovenfor knyttet til demens og bruk av tvang. I hverdagen kan vi som sykepleiere støte på mange situasjoner ...
  • Forebygging, ikke fullt så avansert 

   Bedi, Sonya; Eriksen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra vår praksiserfaringer og kunnskaper har vi utarbeidet en problemstilling, som er formulert slik: Hvordan kan sykepleiere på et norsk somatisk sykehus forebygge de psykososiale belastningene pasienter ...
  • Med respekt for den aldersdemente: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? 

   Flagstad, Svanhild Rosnæss; Pettersen, Guro Alvilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Med utgangspunkt i casen og vårt interesseområde, har vi valgt følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? ...
  • Til pasientens eget beste 

   Larsen, Aina; Sørensen-Sundsrud, Silje (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hensikten med oppgaven er å få kunnskap om hvordan man kan forhindre bruk av tvang av demente pasienter i sykehjem. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er som følger: Hvordan forebygge bruk av ...
  • Den gode hånden - et livsfarlig verktøy 

   Kordahl, Eva-Helene; Nielsen, Christiane (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008–2012), henviser Helse og omsorgsdepartementet (2008) til at opp mot 50 000 mennesker som legges inn på sykehus, ...
  • Rene hender - ren samvittighet. Forebygging av nosokomiale infeksjoner ved hjelp av håndhygiene 

   Andersen, Ingrid Mediaas; Karenstuen, Sara Kristin (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (bakgrunn for oppgaven): Sykehus infeksjoner [sic] fører til forlenget liggetid, redusert funksjonsnivå, og det kan være behov for en oppfølging av pasienten etter sykehusoppholdet på grunn av infeksjonen. ...
  • Sykepleie og forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus 

   Ali, Deeqa Abdi; Hansen, Jørn (Bachelor thesis, 2012)
   Bakgrunn: vi valgte å skrive om forebygging av urinveisinfeksjoner. Vi mener at det er viktig å forebygge kateterassosiert urinveisinfeksjoner hos pasienter i sykehuset. Pasienter som har behov for kateterisering møter vi ...
  • Makten mellom sykepleier og pasient 

   Steen, Tonje Saastad (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Som blivende sykepleier ønsker jeg å ta vare på våre fremtidige pasienter på en omsorgsfull, verdig og forsvarlig måte. Gjennom sykepleierens kompetansen ser jeg at det vil oppstå en form for makt, som da ...
  • Hvor rene er dine hender? 

   Amundsen, Gro-Elin; Nybakk, Anne-Karin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Å jobbe for å forebygge nosokomiale infeksjoner er et veldig aktuelt tema i dagens helsevesen, og vi har derfor valgt problemstillingen; Hvordan kan sykepleiere forebygge nosokomiale infeksjoner? Avgrensning: ...
  • Rett behandling – Rett sted – Rett tid 

   Johansen, Christine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling og avgrensing av oppgaven: Jeg kom frem til følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere gjennom koordinerte helsetjenester gi økt livskvalitet hos pasienter med kreftsmerter i den palliative fasen? Ut ...