• Brystkreftbehandling. En trussel mot selvbildet? 

      Mælingen, Marte Guttormsen; Otnes, Torill (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: Brystkreftbehandling. En trussel mot selvbildet? Bakgrunn: Daglig rammes omlag 10 norske kvinner av brystkreft. Kirurgi er den mest effektive behandlingen, og cirka halvparten av disse kvinnene vil få operert vekk ...