• ”Pasienter med demens opplever et smertehelvete uten ord” 

      Rasmussen, Hege Vanessa; Nytrø, Terese Helmersen (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn: I praksis har vi møtt pasienter med alvorlig grad av demens som på grunn av redusert språkfunksjon ikke kan uttrykke seg verbalt. Flere pasienter hadde utfordrende adferd som roping, vandring og irritabilitet. ...