• Hypotermi og traume 

      Rohrmüller, David; Brun, Guri (Bachelor thesis, 2016)
      Bacheloroppgaven med tittel «hypotermi og traume» (engelsk: hypothermia and trauma) har til hensikt å belyse hvordan sykepleiere uten videreutdannelse kan møte akutt skadde og nedkjølte pasienter i hjemmetjenesten og starte ...