• Du kan ikke tvinge meg! 

      Rundberget, Tone-Beate K.; Torkildsby, Caroline (Bachelor thesis, 2013)
      Innen år 2040 kan antall pasienter med en demenssykdom være doblet. Derfor vil det også stilles høyere krav om rekruttering og kompetanse hos oss som sykepleiere (Sosial- og helsedirektoratet, 2007). Disse tallene viser ...