• Timor vitae – å frykte livet 

      Enerhaugen, Lise Lerdalen; Kvisla, Ole Anders (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: Timor vitae – å frykte livet Problemstilling: “Hvordan kan vi som sykepleiere møte den akutt kritisk somatisk syke pasienten for å best mulig bidra til å forebygge utvikling av psykiske senskader?” Hensikt: Vi ...