• "En gave for livet" 

   Kristiansen, Ida Marie; Værvågen, Ida Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Tema: Undervisning til nyretransplanterte. Formål: Formålet med oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan undervise slik at pasienter oppnår mestring, samt øke kunnskap og forståelse for hvordan dette kan gjøres på ...
  • Håp på det beste, men vær forberedt på det verste 

   Jarmark, Ida Melchior; Østgaard, Marte Nymo (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Håp på det beste, men vær forberedt på det verste. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å få økt kunnskap og forståelse rundt vårt tema. Vi har valgt å skrive om hvordan vi som sykepleiere kan møte den ...